Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wynikającymi z błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania, informuję i wyjaśniam:
  

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:
- budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu
- inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
Zakres przedmiotowy tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Przedmiotem kontroli powinien być stan techniczny nie tylko samego obiektu, ale przede wszystkim wszystkich jego części składowych i przynależności. Oznacza to, że prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna oznaczać sprawdzenie stanu technicznego: 1) konstrukcji obiektu, jego elewacji oraz innych elementów, na których stan mogą wpłynąć warunki atmosferyczne oraz czynniki występujące podczas korzystania z obiektu, 2) instalacji i urządzeń znajdujących się w obiekcie oraz poza nim, jeżeli są one związane z obiektem i służą prawidłowemu z niego korzystaniu,
         Ww. kontrole powinny przeprowadzać, (poza kontrolami instalacji gazowych i w pewnej mierze przewodów kominowych) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie.  Posiadanie wyłącznie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie upoważnia do przeprowadzania okresowej kontroli wszystkich elementów budynku. Nadto zwracam uwagę, że osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie mogą dokonywać okresowych kontroli budynków wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.  Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2009-06-26 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:32
 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2009-06-26 08:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-13 21:33

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-371-785 - telefon alarmowy

e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

epuap: /PINBT/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 194682
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-04-19 13:36

Stopka strony