Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wynikającymi z błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania, informuję i wyjaśniam:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:

 • budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu
 • inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Zakres przedmiotowy tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przedmiotem kontroli powinien być stan techniczny nie tylko samego obiektu, ale przede wszystkim wszystkich jego części składowych i przynależności. Oznacza to, że prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna oznaczać sprawdzenie stanu technicznego: 1) konstrukcji obiektu, jego elewacji oraz innych elementów, na których stan mogą wpłynąć warunki atmosferyczne oraz czynniki występujące podczas korzystania z obiektu, 2) instalacji i urządzeń znajdujących się w obiekcie oraz poza nim, jeżeli są one związane z obiektem i służą prawidłowemu z niego korzystaniu.

Ww. kontrole powinny przeprowadzać, (poza kontrolami instalacji gazowych i w pewnej mierze przewodów kominowych) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie. Posiadanie wyłącznie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie upoważnia do przeprowadzania okresowej kontroli wszystkich elementów budynku. Nadto zwracam uwagę, że osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie mogą dokonywać okresowych kontroli budynków wielkopowierzchniowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Metryka

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2009-06-26 08:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:32

Metryka

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2009-06-26 08:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Marciniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 21:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-13 21:33:01