Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Treść strony

Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego jest organem administracji rządowej wchodzącym w skład administracji zespolonej powiatowej wykonującym przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego, zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Toruńskiego Ziemskiego.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego jako organ nadzoru budowlanego I instancji, działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńśkiego jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11043
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-30 10:04:52