Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenia

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649), właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości, (obiektu, urządzenia bud. zawierającego azbest) obowiązany przeprowadzić kontrolę stanu tych wyrobów  w terminach wynikających ze oceny stanu tych wyrobów. W myśl § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia, podmioty ww. przechowują 1 egz. oceny, drugi zaś przekazują w terminie 30 dni organowi nadzoru budowlanego. 2.grudnia 2032r. Wymaga ono ponadto spełniania następujących warunków: sporządzenia inwentaryzacji instalacji i urządzeń zawierających azbest, przygotowania ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, oznakowania wyrobów i pomieszczeń wg. obowiązującego znaku graficznego, w przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń, zużycia się wyrobów zaplanowanie usunięcia wyrobów oraz oczyszczenia pomieszczeń z pyłu, w przypadku podjęcia decyzji o usunięciu z obiektów wyrobów zgłoszenie tego faktu organowi nadzoru budowlanego i okręgowemu inspektorowi pracy, po zakończeniu demontażu wyrobów i otrzymaniu od wykonawcy oświadczenia o prawidłowym wykonawstwie robót, przechowywanie przez właściciela takiego oświadczenia przez okres 5 lat.  użytkowanie wyrobów i instalacji zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2006-03-27 18:45
 • zmodyfikował: Administrator - PINB
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-07 08:35

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu, przypomina o obowiązku przeprowadzania przez właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego, oraz obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, okresowych kontroli: • co najmniej raz do roku§ instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska § instalacji gazowej§ przewodów kominowych, (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

 • co najmniej raz na pięć lat§ stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,  estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, (przegląd budowlany pięcioletni)§ instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Na właścicielach i zarządcach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli wskazanych powyżej, wraz z corocznym sprawdzeniem stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (przegląd budowlany roczny).

 • opublikował: Administrator - PINB
  data publikacji: 2006-03-29 09:21
 • zmodyfikował: Administrator - PINB
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-07 08:33

« poprzednia strona

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-13 10:50

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-371-785 - telefon alarmowy

e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

epuap: /PINBT/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 178989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-12-06 12:45

Stopka strony