Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu z/s w Toruniu na ul. Legionów 70/76 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-05-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, natomiast linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie. Z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • niektóre pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Witold Prochera
 • E-mail: w.prochera@pinb-torun.pl
 • Telefon: 56 661-19-20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu
 • Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
 • E-mail: sekretariat@pinb-torun.pl
 • Telefon: 56 661-19-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu ma swoją siedzibę w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Legionów 70/76  87-100 Toruń
 • Wskazany budynek nie jest przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak jest windy umożliwiającej wejście do budynku/na I piętro budynku.
 • Wejście do budynku odbywa się za pośrednictwem oporęczowanych schodów, które nie oznaczono kontrastowo.
 • Przy drzwiach wejściowej po lewej stronie znajduje się dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie osoby, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Dostępna toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przed budynkiem znajduje się parking. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do inspektoratu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W celu przygotowania wizyty w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 56 661 19 20  bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@pinb-torun.pl.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB,
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stroną czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony dla osób słąbowidzących, mechanizm zmiennej wielkości czcionki za pomocą ikon AaAa
 • Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Zastosowano skróty klawiaturowe
 • Dokładamy starań aby zamieszczane teksty i grafiki były zrozumiałe oraz formułowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem treści zawartych na stronie internetowej do wymogów prawnych i pełnej dostępności strony dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • opublikował: Agnieszka Marciniak
  data publikacji: 2021-03-31 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 12:31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-371-785 - telefon alarmowy

e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

epuap: /PINBT/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 198960
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-04-19 13:36

Stopka strony