Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Inspektor nadzoru budowlanego

 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
 
inspektor nadzoru budowlanego /NA ZASTĘPSTWO/
wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji 
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Toruń
ADRES URZĘDU:
Toruń, ul. Legionów 70/76 
87-100 Toruń 
 
WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią 
- wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu toruńskiego 
- pracownik będzie miał kontakt z petentami, konieczna komunikatywność 
 
ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
- przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism 
- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym inspekcje budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych 
- prowadzenie postępowań dot. katastrof budowlanych 
- przyjmowanie stron postępowania i petentów 
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie na kierunku budownictwo 
- staż pracy: 2 lata w budownictwie 
- znajomość przepisów prawa budowlanego i procedury administracyjnej 
- uprawnienia budowlane 
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność obsługi komputera
- odporność na stres, komunikatywność, samodzielność 
- wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami 
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 
WYMAGANIA DODATKOWE
- doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 31 lipca 2016 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu 
ul. Legionów 70/76 
87-100 Toruń 
 
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Toruniu " do dnia 31.07.2016 r. (liczy się data wpływu do PINB Toruń). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (56) 661-19-20 w godzinach 8:00 - 15:30. 
  • opublikował: Elżbieta Dybkowska
    data publikacji: 2016-04-21 11:17
  • zmodyfikował: Elżbieta Dybkowska
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-21 08:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15731
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-13 10:50

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń

(budynek Państwowej Straży Pożarnej)

Dane kontaktowe

tel. +48 56 661-19-20 - sekretariat
tel. +48 56 661-19-21 - inspektorzy
tel. +48 601-371-785 - telefon alarmowy

e-mail: sekretariat@pinb-torun.pl

epuap: /PINBT/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek : od 7.30 do 15.30

wtorek: od 7:30 do 16.30

piątek: od 7:30 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 171240
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-08-31 16:12

Stopka strony